بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بجنوردي، آقا ميرزا حبيب ا

     از فضلا و نويسندگان معاصر محمد شاه و ناصرالدين شاه قاجار ساكن در قريه بزنجرد بود. او يك بار به جرم آزادي‌خواهي از طرف حكام وقت دستگير شد و پس از مدتي آزاد گرديد. آقا ميرزا حبيب ‌ا...عالمي فاضل و معمر و محل رجوع امور شرعيه بود. حجت‌الاسلام ميرزا محمود شريعت، فرزند آقا ميرزا حبيب ا...بوده است. از وي كتابي با نام «لغت نامه» دست نويسي باقي است.

                                          كتاب: دانشوران بجنورد        

                                                                    علي اكبر عباسيان ، احسان سيدي‌زاده                       

 

 

امامي، (سيد) رضا 

     سيد رضا، فرزند سيد حسن امامي در سال 1302 شمسي در شهر بجنورد متولد و در 18 خرداد  1332 بدست شخص ناشناسي كشته شد. او نويسنده‌اي توانا بود و اشعاري با محتواي  اجتماعي، سياسي و طنز از وي باقي است. بر سنگ گور او واقع در معصوم‌زاده بجنورد، اين ابيات نوشته شده است:

اينك خاك سيهش بالين است                  

زادة پاك رسل ياسين است

اسم او بود رضا، راضي از او گشت خدا

راه ارضاي خدا، عاقبتش تأمين است

به ستم گشت شهيدا و به جواني و بهار

       چه توان كرد كه چرخ و فلك آيينش اين است

بعد او گر نگري تا به ابد بر دل ما        

                                             به فراغش همه ماتم‌زده و غمگين است.

     در اين‌جا قسمتي از مقاله رضا امامي را كه به مناسبت بعثت حضرت محمد (ص) نوشته شده است، (سال 1331 هجري شمسي) نقل مي‌كنيم:

     حضرت محمد در مدت كوتاهي با تمام مصائب والم، توانست در زير لواي «قولو لا‌اله الا الله تفلحوا» حقايق بشري را، به سمع جهانيان برساند. اما طولي نكشيد كه آفتاب سعادت همگان در دل «تيره شب مرگ» فرو رفت. لازم بود كه نور خورشيد اسلام در صفحه رخسار ماه‌هاي دوازده‌گانه تجلي كند. اين بود كه دوازده نفر از اولاد او در چرخ فلك زندگي به كار افتادند، سر سلسله و سپهسالار بزرگ آنان علي (ع) و بعد از او، ده تن از اولادش با تيرگي‌ها مبارزه كردند. يازده‌تن از اين بزرگواران به دست بد‌خواهان خلق شربت ناگوار مرگ را نوشيد‌ند، اما مدار گردش چرخ كه از دوازده ماه تجاوز نمي‌بايست كرد، ناچار ماه دوازدهم را از نظر جنايت‌كاران مخفي نهفت. تا وقتي كه مردم از تاريكي وحشت‌زا، از تلخي و تلخ‌كامي متجاسرين و دزدان غارتگر به شكوه آيند. اگر انتظار فرج او را داريم بياييد دست اتحاد و اتفاق به يكديگر داده با بيرحمي، جور و بيگانه پرستي مبارزه كنيم. تنها تشكيل مجالس و تزيين محافل دردي دوا نمي‌كند. بايد عملاً دوستدار امام زمان بود و از او پيروي كرد.

كتاب: دانشوران بجنورد

                                                علي اكبر عباسيان، احسان سيدي‌زاده            

 

امامي، (سيد) رضا 

     سيد رضا، فرزند سيد حسن امامي در سال 1302 شمسي در شهر بجنورد متولد و در 18 خرداد  1332 بدست شخص ناشناسي كشته شد. او نويسنده‌اي توانا بود و اشعاري با محتواي  اجتماعي، سياسي و طنز از وي باقي است. بر سنگ گور او واقع در معصوم‌زاده بجنورد، اين ابيات نوشته شده است:

اينك خاك سيهش بالين است                 

زادة پاك رسل ياسين است

اسم او بود رضا، راضي از او گشت خدا

راه ارضاي خدا، عاقبتش تأمين است

به ستم گشت شهيدا و به جواني و بهار

       چه توان كرد كه چرخ و فلك آيينش اين است

بعد او گر نگري تا به ابد بر دل ما        

                                             به فراغش همه ماتم‌زده و غمگين است.

     در اين‌جا قسمتي از مقاله رضا امامي را كه به مناسبت بعثت حضرت محمد (ص) نوشته شده است، (سال 1331 هجري شمسي) نقل مي‌كنيم:

     حضرت محمد در مدت كوتاهي با تمام مصائب والم، توانست در زير لواي «قولو لا‌اله الا الله تفلحوا» حقايق بشري را، به سمع جهانيان برساند. اما طولي نكشيد كه آفتاب سعادت همگان در دل «تيره شب مرگ» فرو رفت. لازم بود كه نور خورشيد اسلام در صفحه رخسار ماه‌هاي دوازده‌گانه تجلي كند. اين بود كه دوازده نفر از اولاد او در چرخ فلك زندگي به كار افتادند، سر سلسله و سپهسالار بزرگ آنان علي (ع) و بعد از او، ده تن از اولادش با تيرگي‌ها مبارزه كردند. يازده‌تن از اين بزرگواران به دست بد‌خواهان خلق شربت ناگوار مرگ را نوشيد‌ند، اما مدار گردش چرخ كه از دوازده ماه تجاوز نمي‌بايست كرد، ناچار ماه دوازدهم را از نظر جنايت‌كاران مخفي نهفت. تا وقتي كه مردم از تاريكي وحشت‌زا، از تلخي و تلخ‌كامي متجاسرين و دزدان غارتگر به شكوه آيند. اگر انتظار فرج او را داريم بياييد دست اتحاد و اتفاق به يكديگر داده با بيرحمي، جور و بيگانه پرستي مبارزه كنيم. تنها تشكيل مجالس و تزيين محافل دردي دوا نمي‌كند. بايد عملاً دوستدار امام زمان بود و از او پيروي كرد.

كتاب: دانشوران بجنورد

                                                علي اكبر عباسيان، احسان سيدي‌زاده            

 

سيد حسن بجنوردي

     سيد حسن ( 1315 ـ 1395 )‌ فرزند علي اصغر معروف به آقا بزرگ، فقيه فيلسوف حكيم، اديب شاعر و نويسنده شيعي امامي و يكي از برجسته‌ترين شخصيتهاي حوزة علمي نجف. در خراشا از توابع بجنورد بزاد و در همانجا رشد يافت. در بجنورد به تحصيلات مقدماتي پرداخت و در سال 1330 ق به مشهد رفت. وي در آنجا علوم عقلي و نقلي را نزد كساني چون حاج فاضل خراساني، شيخ آقا بزرگ حكيم ـ شاگرد با واسطة حاج ملاهادي سبزواري به خواند و ادبيات را نزد اديب نيشابوري اول فرا گرفت. در سال 1342 ق براي استفاده از حوزة علمي نجف‌ رهسپار عراق شد و محضر استاداني بزرگ چون آيت الله سيد ابوالحسن اصفحاني، ميرحسين ناييني و آقا ضياء‌الدين عراقي به تكميل تحصيلات خود پرداخت با حافظة شگرف و احاطة‌ گسترده‌اي كه بر ادبيات فارسي و عربي، حكمت و كلام و تفسير و حديث و فقه و اصول و اصول و اغلب رشته‌هاي معارف اسلامي و فلسفة آن داشت، بزودي به عنوان يكي از برجسته‌ترين مدرسين و مجتهدان حوزة نجف شهره گشت، چنانكه پس از در گذشت آيت‌الله بروجردي به سال 1380 ق ، مرجعيت عامة او براي شيعيان جهان مسلم گشت ليكن چون فيلسوفي آزاد و آزاد انديش بود خود را از مرجعيت كنار كشيد و به تحقيق و تأليف و تدريس و گوشه‌نشيني گراييد. البته گروه فراواني از شيعيان او را به عنوان مقلد خود برگزيدند. دربارة وي گفته شده است كه صد هزار بيت شعر عربي و فارسي حفظ بود و حتي در محافل خصوصي به صورت گسترده از اشعار جلال الممالك ايرج ميرزا بهره مي‌جست و سيل آسا اشعار اين شاعر معاصر يا بزرگاني چو مولوي و فردوسي و ناصر خسرو را خواندن مي‌گرفت و حاضران را به اعجاب و آفرين وا مي‌داشت. گويند ديوان خاقاني و منوچهري را نيز تماماً از بر بود. او پس از ساليان دراز تدريس و تحقيق، آثار ارزشمندي از خود به جاي گذاشت كه برخي بدين گونه است: القواعد الفقهيه منتهي الاصول، چاپ نجف 1379 ق 484 صفحه: ذخيره المعاد؛ حاشيه العروه الوثقي؛ رساله في الرضاع: رساله في اجتماع الامر و النهي؛ كتاب في‌الحكمه يا قولنا في الحكمه كه شرح است بر الاسفار الاربعه صدرالمتألهين؛ رسالة‌علميه. مرحوم سيد حسن بجنوردي در نجف بدرود زندگي گفت و در صحن مطهر اميرالمؤمنين (ع) در جوار آرامگاه آيت الله سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني به خاك سپرده شد. از او شش فرزند به جاي مانده‌اند: مهدي، جواد (‌م 1362ش)‌، محمد، كاظم، فاطمه و طاهره؛ دايره المعارف بزرگ اسلامي زير نظر فرزند او كاظم موسوي بجنوردي منتشر مي‌شود.

منابع: « چهره‌هاي درخشان»، مجلة معارف اسلامي، شمارة 6 ( 1347 ش )‌، كيهان فرهنگي، سال 2، شمارة 6 ( شهريور 1364 ش )‌؛ معجم رجال الفكر و الادب في‌النجف، محمد هادي اميني؛ گنجينة دانشمندان، 3/184؛ اطلاعات پراكندة نويسندة مقاله.

محمد حسين روحاني

 

 

سيد اسماعيل حسيني

     سيد اسماعيل حسيني فرزند سيد« محمد سلطان الذاكرين در سال 1282قمري در بجنورد به دنيا آمد. بعد از تحصيلات مقدماتي در بجنورد به نجف رفته و به درجه اجتهاد رسيد. سپس در رشته طب تحصيلات خود را پي‌گرفت و در سال 1329(ه.ق) در مشهد مطبي گشود و همزمان با معالجه بيماران به تدريس علم علم طب پرداخت.

     قوام الحكما دانشمندي متفكر و مخترعي سخت كوش بود. او به زبان عربي و فرانسه تسلط كافي داشت وي به خون‌شناسي تحقيقات بسيار انجام داد و به رشته فيزيك علاقمند شد، از جمله اختراعات او سه حرفه‌اي بود كه بدون نياز به سوخت يا نيروي محركه حركت مي‌كرد. ايشان همچنين دستگاهي ساخت كه با قرار دادن برابر دست اشخاص نوعي گروه خوني خاص را جستجو مي‌كرد. وحتي يكسال پيش از مرگش به اختراع دستگاهي مشابه كامپيوتر نايل آمد. يك سر اين دستگاه كه به شكل لوله‌اي مدرج بود در رست بيمار قرار مي‌گرفت و در سر ديگر آن انواع داروها آزمايش مي‌شد، دستگاه علايم منفي يا مثبت نشان مي‌داد موثر را تعين مي‌كرد.

وي 14جلد تاليف داشته كه از جمله آثارش كتاب «الوجيزه نيريه» عربي است. قوام الحكما در سال 1325شمسي در گذشت.

كتاب: دانشوران بجنورد

علي‌اكبر عباسيان – احسان سيدي‌زاده

 

 

 

موفقيت يك نويسنده بجنوردي در جشنواره كتاب سال دانشجويي كشور

     يك نويسنده بجنوردي در يازدهمين جشنواره كتاب سال دانشجويي كشور، مقام برتر گروه فني و مهندسي را كسب كرد. در اين جشنواره كه با حضور رياست مجلس، وزيران و معاونان دولت و به همت وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي جوانان و سازمان جهاد دانشگاهي صورت گرفته بود، از 856 اثر رسيده به دبير خانه جشنواره، در دو بخش تاليف و ترجمه، 16 اثر در 8 گروه فني و مهندسي، فلسفه، الهيات، پزشكي، كشاورزي، علوم پايه و ادبيات به عنوان برگزيده معرفي شدند كه در بخش فني و مهندسي كتاب‌  « روش‌هاي پيشرفته در صنعت تصفيه آب » تاليف مهندس محمد كرماني از كارشناسان شركت سهامي پتروشيمي خراسان جزو آثار برتر انتخاب گرديد. اين اثر در خصوص روش‌هاي توليد آب صنعتي به روش اسمز معكوس، الكترودياليز و رزين‌هاي تبادل يوني تاليف گرديده است. اين كتاب اولين نسخه فارسي در موضوع اسمز معكوس مي‌باشد كه به صورت تفصيلي و از ديدگاه علمي و تجربي به مبناي نظري توليد آب به روش صنعتي مي پردازد. مهندس محمد كرماني در حال حاضر دانشجويي دوره مديريت اجراييE-MBA    مي‌باشد تاكنون دو كتاب ديگر با عناوين «مديريت محيط زيست در صنايع » و «نيايش » نيز چاپ و روانه بازار كتاب شده است.

اماني- خراسان شمالي