بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شاعران

 1ـ مجنون:

       مرحوم رضا علي محبوب متعلق به «مجنون » فرزند حاج غلامحسن يكي از شعراي بديهة سراي شيروان بود. وي با اينكه سواد كاملي نداشت در سرودن اشعار فارسي به تركي و حتي عربي بسيار مسلّط بودة، اشعار رضا علي مجنون در كتابي به دستخط خود به نام «كليات عشق» در 380 صفحه جمع آوري كرده كه هنوز به چاپ نرسيده است. كليات عشق با توجه به تاريخي كه با حروف ابجد در ابتداي كتاب توسط خود شاعر نوشته شده در سال 1315 / ش  شروع و با فوت شاعر در سال 1324 ش ناتمام مانده است.

2ـ قدرت الله شريفي:

       در سال 1314 شمسي در قصبة ترك از توابع شهرستان ميانة آذربايجان متولد و از اين يك سالگي در شيروان  ساكن شد او تحصيلات ابتدائي خود را در شيروان به اتمام رساند ودر دوران دبيرستان طبق اظهار خودش بنا به دلايلي، تحصيلاتش را نيمه كاره رها كرده و به شغل آزاد روي آورد.

      وي در طراحي و نقاشي  نيز دستي دارد. اشعار قدرت ا... شريفي در اكثر مجموعه‌هاي شعر شاعران ايران و جنگلها به دفعات به چاپ رسيده است كه از آن جمله مي‌توان به «شكوفه‌ها و طلوع »،« باران رحمت »،« راهيان شعر نو »،«چهارده تن شعراي مذهبي خراسان » نام برد.

3ـ محّمد حسين ظهيريان ( مصلح ):

       او در سال 1306 شمسي در شيروان بدنيا آمد و داراي اشعاري ساده، روان و گيرا دارد كه به سبب زيبايي آهنگ و فصاحت بيان شهرت دارد، ايرانشعر وي هنوز چاپ نشده است. « همايون طلعت » ازجمله اشعار اوست.

 كتاب جغرافياي تاريخي شيروان

 تأليف محمد اسماعيل مقيمي