بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

غريب از ياد رفته

هنرمند معروف كرمانج زبان ، گلچهره عزيزي معروف به بانو شيرواني فرزند حاجي خان كه در روستاي بياره از طوايفه بيچرانلو به سال

1320 ( هـ ـ ش ) بدنيا آمد . او از كودكي علاقه به خواندن داشت ولي شخصيت زنانه او در آن زمان به ايشان اجازه نمي‌داد كه بيشتر در هنر خواندن خودش را معروف كند .

اين شاعر و خواننده گرانقدر ، آنقدر صوت زيبايي داشت و آهنگها را با سوز و گداز به صورت عرفاني و غمگين مي‌خواند كه شنونده را تحت تأثير خود قرار مي‌داد . هنوز سنش به بيست سالگي نرسيده بود كه به همراه دوستانش به كوه مي‌رفتند تا صوت دل انگيزي كه خداوند به ايشان داده بود  را در ميان كوههاي قنبر و پتلگاه به صدا درآورد.

زماني كه شروع به خواندن مي‌كرد و صداي زيبايش را در ميان كوههاي پتلگاه و قنبر طنين انداز مي‌نمود تمام دشتها و كوههاي اطراف منطقه روستاي بياره و گدوگانلو و خرسكانلو را بخاطر صداي غم انگيز او سكوت فرا مي‌گرفت .

تمام دروگرهاي منطقه به احترام صداي دل‌انگيز او خود بخود دست از درو بر مي‌داشتند و به هنر خوانندگي‌اش گوش فرا مي‌دادند .

در سال 1348 ( ه‌ـ ش ) آقاي هاشم صادقي كه در آن زمان مسئول پخش صداي كردي راديوي خراسان در مشهد بود. براي اولين بار صداي ايشان را از برنامه كردي راديوي خراسان پخش نمود . به حدي آهنگهاي او زيبا و غمگين بود كه هر شنونده را به گريه وا مي‌داشت

از آهنگهاي معروف او مي‌توان نخش و بيمار ، الله مزار و جعفرقلي پيچاره را نام برد .

و سرانجام اين هنرمند معروف كرمانج زبان كهاجل مهلتش نداد در سن 45 سالگي در روستاي بياره به رحمت ايزدي پيوست ..

من خَه وهَ رشاند تو پَز بيني                  من خبر فرستادم تو گوسفندان را بياوري

لَه ئه‌جَه ران بِچَيريني                                 در تپه چراها آنها را بچراني

وه وي مانا مِن بويني                                 به اين بهانه مرا ببيني

 

ئه‌لي كَه‌چكي كراس هشين                    اي دختر پيراهن آبي

ژَه وان گولان يكي بشين                     از آن گلها يكي را برايم بفرست

تَه رو لَه مَه كِريه پيشين                      تو روزم را به ظهر رساندي

 

ئَه ز كُو مِرِم مِن هِلينِن                       من كه مُردم مرا برداريد

وهَ تيووت كِن بِگَه رينن                      درون تابوت بگذاريد و بگردانيد

لَه وهَ ر مالي وي دايينن                      در مقابل منزل او « يار » بگذاريد

 

بي دل پِرِن ، بي‌دل پرِن                      بي‌دل‌ها فراوانند ، بي دل‌ها فراوانند

هه ريك ئاليك مِن بِگرِن                      هر كدام يك طرفم را بگيريد

ئه ز هيسيرم مِن بِكِرِن                        من اسيرم مرا بخريد

گردآورنده : عزيز ا رفعت