بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شيخ حسين شكراني (1327 ه.ق ـ 1421 ه.ق)

شيخ حسين شكراني، فرزند ملارضا در سال 1327 ه.ق در روستاي كوران اسفراين زاده شد. وي از دانشمندان و علماي معاصر اسفراين است. شيخ حسين، تحصيلات مقدماتي را در مدرسه فصيحيّة سبزوار در آبان ماه سال 1336 ه.ق آغاز كرد. وي در آن موقع 9 ساله بود، و پس از سه سال در ادبيات عرب به كمال رسيد. در اين زمان، اشعار عربي حاج ملا هادي سبزواري حكيم را از حفظ داشت و به همين دليل از استادش يك سكه طلا و چندين مجلد كتب ارزنده جايزه گرفت. استادش آيه الله فقيه سبزواري چون شيخ حسين را داراي هوش سرشار يافت، طي نامه‌اي او را به علماي مشهد و تهران معرفي كرد. شيخ حسين بر اين اساس مدتي در مشهد به تحصيل علوم پرداخت و بنا به اظهارات خودش علاوه بر زبان عربي، تمام كتب سطوح خارج را نزد علماي طراز اول آن زمان از جمله آيه الله سيد يونس اردبيلي، آيه‌الله ميلاني، آيه الله فقيه سبزواري، حاج ميرزا حسن آزاد منجيري و     فرا   گرفت. سپس براي ادامه تحصيل به تهران رفت و در مدرسه آقا محمود نزد آيه الله ابوالقاسم كاشاني (در كوچه پامنار تهران) و آيه الله چهل ستوني شاگردي كرد. شيخ حسين پس از آن به تدريس علوم پرداخت و در مدرسه علميّه حاجي حسين در مشهد و بيشتر مدارس علميّه آن حوزه به تعليم و تربيت شاگردان همت گماشت. وي بر اثر فشار و ستم رژيم پهلوي و به گلوله بستن علماي مشهد به اسفراين بازگشت و در روستاي زرق آباد كُنج عزلت گُزيد.

نگارنده به اتفاق آقاي احمد شاهد در تاريخ 21/ 8/ 1377 براي گفت و گو با اين روحاني دانشمند عازم منزل وي شديم. با اين كه بيش از صد سال از سن پربركت وي گذشته بود هنوز اين كتابها را از حفظ داشت:‌اشعار حاج ملا هادي سبزواري به زبان عربي اعم از منطق و حكمت، دُرّة بحر العلوم، معلقات سبعه، گلستان سعدي، اشعار سيوطي و غالب شواهد اشعار عربي. شيخ حسين به سال 1313 ه.ش تأهل اختيار كرد كه حاصل آن، سه پسر و سه دختر است. ديگر يادگارهاي معنوي و آثار قلمي ايشان به شرح ذيل است:

1ـ عروس صحرا (تحرير سال 1397 ه.ق)، آن داستان دختري است از طايفه خودكانلو خراسان از بندار يك حسين آباد اسفراين تا باغ دكتر اسماعيل خان سامي راد از قريه كرك سملقان بجنورد در 53 سال قبل.

2ـ كشف امامزاده كوران (نوشته سال 1412 ه.ق / 1370 ه.ش)

3ـ تذكره اعلام المتقين في رجال اسفراين

4ـ شناخت تاريخي جامعه شناسي اتكان (ادكان) اسفراين

5ـ‌ ترجمه اسرار العرفان ملا اسماعيل عارف روئيني اسفرايني

 

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد