بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شيخ حسين عصامي اسفرايني (م. 1074 ه.ق)

او برادر شيخ شرف الدين يحيي بن عبدالملك العصامي است. شيخ حسين، مردي اديب بود. وي مقامات حريري را از حفظ داشت.

بنا به گفته آقا بزرگ تهراني، شيخ حسين اسفرايني و برادرش شرف الدين يحيي، بعد از مرگ پدرشان ملا عصام در مدينه منوره ساكن شدند.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ الذريعه، ص 3 ق ج9، ص 725 شماره 4998.