بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شيخ شرف الدين يحيي اسفرايني (م. 1074 ه.ق)

شيخ شرف الدين، يحيي بن عبدالملك بن جمال الدين بن صدرالدين بن عصام‌الدين اسفرايني، اديب و شاعر قرن يازدهم هجري است. وي در مكه متولد شد. او دست پرورده پدر بزرگوارش ملا عصام اسفرايني است. ابن معصوم در سلافه العصر، شرح حال او را به نيكوترين وجه با تغييراتي همچون «أنموذج النجباء من معاشر الادباء» معرفي كرده است. محمد امين بن فضل الله محبي در خلاصه الأثر في اعيان القرآن الحادي عشر او را در زمره بزرگان و برجستگان قرن يازدهم هجري ذكر كرده و ابياتي از اشعارش را شاهد آورده اس.

شيخ شرف الدين سرانجام در ربيع الاول سال 1074 ه.ق در مدينه، درگذشت و در جوار پدر بزرگوارش در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ سلافه العصر، ص 275، 272، خلاصه الأثر، ج4، ص 474، 472، الذريعه، 3 ق ج9، ص 725، شماره 4998.