بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شيخ محمود حلبي

شيخ محمود حلبي، فرزند غلامرضا از محدثان بام و صفي‌آباد اسفراين است. وي در بام اسفراين چشم به جهان گشود. از تاريخ وفات و چگونگي زندگي وي اطلاعي به دست نيامد.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ دانشوران خراسان، ص 324.