بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

هنرمندان

آهنگسازان

1ـ دكتررضا فرزانة كاكلي مهروف به دكتر شاهرضا يكي از استادان و آهنگسازان معروف در رشتة « دوتار»  مي‌باشد كه تا به حال آهنگهاي اصيل بسياري را تنظيم كرده است كه از آن جمله مي‌توان به آهنگ ‌« ياندم داغ لر » و « بنال دوتار ‌»  اشاره كرد.

‌2ـ استاد رحيم خان بخشي هنامه‌اي، او استاد مسلم دوتار بود كه آهنگها ي منحصر بود اين هنرمند كُرد شيرواني هنوز هم گهگاه از راديوهاي همساية شمالي پخش مي‌شود. معروفترين آهنگ رحيم خان ‌« نخوشه بيمار»   بود كه در مرگ تنها پسرش تنظيم و نواخته بود. از ديگر نوازندگان آماتور دوتار مي‌توان به علي شاهسون، حسين سلامتي، حسين بابا زاده اشاره كرد.

كتاب جغرافياي تاريخي شيروان

 تأليف محمد اسماعيل مقيمي