بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بازيگران تأتر و فيلمسازان

       در رشته تأتر از مرحوم محمود رضا ـ زراعي استاد، نمايشنامه‌نويس و كارگردان

مي‌توان نام برد در بخش فيلمسازي از محسن ـ ميلاني فيلمساز آماتور شيروان ديگ هنرمندان تأتر و سينما مي‌توان به اساس بازيگران هنرمند زير اشاره كرد:خواهران :   نيرومند. خرسندي.

برادران: سيد قاسم سيّدي. عليرضا خاني پور، محمد قاسم زاده ، پرويز رفيعي، حسين سعيدي ـ رضا عبدمحمد زاده ـ‌رجب سپاهي ـ حسين حسين زاده ، برات فرهمند، سيد خليل موسوي، رضا يوسفي ، محمّد غلامزاده برات ولي نژاد، حسن غلامزاده.

علي اكبرـ  نطاق. نوازنده وسازنده سنتور است كه اكنون داراي كلاس آموزش سنتور در مشهد مي‌باشد.

كتاب جغرافياي تاريخي شيروان

 تأليف محمد اسماعيل مقيمي