بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

نقاشان و طراحان

1ـ استاد ملاّ مقيم: 

       در سال 1290 قمري در شيروان در گذشته است، در زمان حيات يكي از  نقاشان بر جستة عصر خود محسوب مي‌شد، استاد ملاّ مقيم داراي آثار و تابلو‌هاي نقاشي متعددي بود كه اغلب توسط علاقه‌مندان به هنر خريداري و از شيروان خارج گرديده است و تنها اثر مهّم وي يك قطعه تابلو بسيار نفيس آبرنگ در ابعاد 80×50   سانتي‌متر است كه در موزة‌ ايران باستان نگهداري مي‌شود.

‌2ـ مهندس حسينقلي هويدائي:

        اهل زوارم شيروان است كه بر سياه قلم كاملا مسلط است.

كتاب جغرافياي تاريخي شيروان

 تأليف محمد اسماعيل مقيمي