بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

خوشنويسان شيروان

1ـ محّمد باقر خوشنويس:

      مرحوم محمد باقر فرزند ملاّ نعمت‌الله يكي از خوشنويسان دورة قاجاريه بود كه در روستاي زوارم شيروان متولد شد و تحصيلات خود را از مكتب‌خانه شروع كرد و سپس وارد حوزة علميه مشهد گرديد.

وي كتابي سيوطي را در سال 1230 قمري بسيار زيبا به اتمام رسانيده صفحات اين كتاب خطي به مُهر شخصيتهاي ديني زمان وي ممهور است.

از سال فوت اين خوشنويس اطلاعات دقيقي در دست نيست امّا عمده‌اي از مطلعين معتقدند او در يكي از جنگلهاي رضاقلي خان حاكم شيروان با قواي فتحعلي‌شاه كشته شده است.

2ـ ملاّ محمود زوارمي:

       يكي از خوشنويسان ممتاز شيروان بود كه در سال 1307 قمري يك جلد قرآن مجيد را با خطي بسيا ر زيبا و خوانا به اتمام رسانيد اين قرآن منحصر به فرد در حال حاضر در داخل ضريح چوبي معصومزاده قاسم‌الحسيني روستاي بزآباد (مختومي)‌ نگهداري مي‌شود.

3ـ شاهرخ خان:

      وي يكي از خوشنويسان شيروان است كه بعد از الّلهيارخان مين‌باشي مدتي حكومت شيروان را بر عهده داشته، محمد جاباني در كتاب « سرزمين  و قوچان »

مي‌نويسد: « نسخه اي خطي شامل 7 برگ در 16 صفحه از اشعار نوائي و مطالبي ديگر در كاغذ پسته‌اي رنگ قديمي كه كه چون شماره  صفحه ندارد تعداد كل آن معلوم نيست به خط ملامحمود خوشنويس و شاهرخ درسال 1309 قمري تحرير يافته است.»

4ـ مرحوم حاج شيخ ابراهيم و خطي:

       خوشنويس معاصر كه نسخ خطي آيات قران و قباله‌هاي او در اكثر منازل توسط علاقه‌مندان به قاب گرفته شده است.

5ـ ‌قربانعلي رحيمي فرزند عبدالعلي:

از خوشنويسان معاصر شيروان است كه فارغ التحصيل مركز تربيت دبير هنرمي‌باشد و اكنون علاوه بر شغل دبيري در آموزش و پرورش شيروان مسئول انجمن خوشنويسان شيروان است.

 6ـ ‌مرتضي بقالان فرزند حاج غلامرضا:

       يكي ديگر از خوشنويسان شيروان است كه در سال 1361شمسي دورة عالي خط را از مركز انجمن خوشنويسان ايران اخذ نموده و در حال حاضر ضمن تدريس و آموزش خط در دبيرستانها، تابلونويسي نيز مي‌كند.

7ـ مجتبي بقالان فرزند حاج غلام رضا:

       متولد 1343 شمسي ديگر خوشنويسي شيروان است كه در سال 1364 شمسي دورة عالي خط را از مراكز انجمن خوشنويسان ايران اخذ نموده است.

       ديگر خوشنويسان شيروان عبارتند از: حبيب قربان زاده، غلامرضا قويدل، عوض محمّد محمّدنژاد.

كتاب جغرافياي تاريخي شيروان

 تأليف محمد اسماعيل مقيمي